Πιστοποίηση ISO 13485:2016 από τον Φορέα Πιστοποίησης Lloyd’s

Πιστοποίηση ISO 13485:2016 από τον Φορέα Πιστοποίησης Lloyd’s

Δελτίο Τύπου

Πιστοποίηση ISO 13485:2016 από τον Φορέα Πιστοποίησης Lloyd’s

Η Μ.Σ.Ιακωβίδης Ελλάς Α.Ε. πιστοποιήθηκε πρόσφατα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της, από τον Φορέα Πιστοποίησης Lloyd’s, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 13485:2016. Το ISO 13485:2016 εστιάζει στην τεκμηρίωση του περιβάλλοντος εργασίας, τη διαχείριση κινδύνων και τις κανονιστικές απαιτήσεις για την παραγωγή και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η νέα πιστοποίηση έρχεται να προστεθεί στις υπάρχουσες πιστοποιήσεις της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 καθώς και της Υπουργικής Απόφασης Αρ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 για την Ορθή Πρακτική Διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Οι πιστοποιήσεις αυτές εγγυώνται ότι το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας μας καλύπτει όλες τις απαιτήσεις για την πώληση, υποστήριξη και διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.