ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΙ – ΒΡΑΒΕΙΑ

Σε αναγνώριση της εξαίρετης επιχειρηματικής της δραστηριότητα η Μ.Σ. Ιακωβίδης Ελλάς  έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις από τους Οίκους συνεργάτες της καθώς και από ανεξάρτητους οργανισμούς.