Νίκος Γιαννόπουλος

Νίκος Γιαννόπουλος

Διευθυντής Κλάδου Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ακτινολογίας

Ο Νίκος είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρονικού Μηχανικού και MBA από το Πανεπιστήμιο IUKB, της Ελβετίας. Ξεκίνησε την καριέρα του ως Τεχνικός Πωλήσεων της Siemens στα ακουστικά βοηθήματα Viennatone ενώ έχει επίσης εργαστεί στην General Electric, ως Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Από το 1998 ξεκίνησε να εργάζεται στην Μ.Σ. Ιακωβίδης αρχικά ως υπεύθυνος πωλήσεων και λίγο αργότερα προήχθη σε Area Manager. Τον Μάιο του 2005, ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Marketing. Από το Δεκέμβριο του 2011 ο Νίκος προήχθη σε Division Manager του Τμήματος Εντατικής Θεραπείας. Από Απρίλιο του 2012 έχει αναλάβει τη θέση του Διευθυντή στο αναδιαρθρωμένο Τμήμα Πωλήσεων της Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ακτινολογίας.


Δ/νση Αλληλογραφίας: Φιλελλήνων 24, Χαλάνδρι, ΤΤ 15232, Αθήνα, Ελλάδα
(+30) 210 68 56 870
(+30) 210 68 17 608