ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (A.P.C.)

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αυξημένης Φροντίδας Ασθενών προσφέρει στην Ελληνική Δημόσια και Ιδιωτική αγορά ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών προϊόντων κορυφαίας ποιότητας με εστίαση στα τμήματα του Κεντρικού Χειρουργείου, της Μ.Ε.Θ., κλπ.