ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (B.M.S.)

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αιμοδοσίας και Διαχείρισης Αίματος διαθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις προϊόντων για τις Τράπεζες Αίματος και τις κλινικές όπου μεταγγίζεται το αίμα, αναβαθμίζοντας έτσι την θεραπεία του ασθενούς.