προΣfEEρουμε

προΣfEEρουμε

Η Μ. Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ συμμετείχε ως χορηγός στον πρώτο σταθμό του προγράμματος «προΣfΕΕρουμε», μιας πρωτοβουλίας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.), στη Ρόδο, στις 8 Οκτωβρίου 2016.

Μέσω του προγράμματος «προΣfΕΕρουμε», καλύπτονται οι ανάγκες παιδιών σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας σε φαρμακευτικά σκευάσματα, υγειονομικά υλικά, είδη πρώτης ανάγκης και αναλώσιμα. Επιπλέον, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια από κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές του Ε.Ε.Σ. με σκοπό να διαμορφωθούν πρότυπα υγιεινής αγωγής, αλλά και να ενισχυθεί το αίσθημα ευθύνης των ατόμων για την προαγωγή της υγείας τους.