ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Η Στρατηγική μας

Στρατηγική της εταιρείας αποτελεί ο εντοπισμός, η εκπροσώπηση και η διάδοση αξιόπιστων τεχνολογιών προστιθέμενης αξίας στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Ελλάδας και Κύπρου.
Διαρκής στόχος της Μ. Σ. Ιακωβίδης Ελλάς είναι η διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας, που εξοικονομούν πόρους και κόστος νοσηλείας , σε συνδυασμό με την παροχή ολοκληρωμένου προγράμματος υποστήριξης προς τους επαγγελματίες της Υγείας.

 

Επιχειρηματικό Μοντέλο Ανάπτυξης

To επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης της Μ. Σ. Ιακωβίδης Ελλάς βασίζεται στο συνεχή εντοπισμό σύγχρονων προϊόντων και τεχνολογιών, που επιτρέπουν τους επαγγελματίες της Υγείας να αντιμετωπίσουν επαρκώς σημαντικές κλινικές ανάγκες.
Η υπεύθυνη επιλογή καινοτόμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και μεθόδων υψηλής προστιθέμενης θεραπευτικής αξίας από διεθνώς καταξιωμένους στον τομέα τους Οίκους των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ιαπωνίας, σε συνδυασμό με την παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων ενημέρωσης και επιστημονικής υποστήριξης προς τους επαγγελματίες της Υγείας αποτελούν το θεμέλιο λίθο ανάπτυξης της εταιρείας. Η Μ. Σ. Ιακωβίδης εργάζεται με όραμα, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα προς την κατεύθυνση αυτή για πάνω από 40 χρόνια στην Ελλάδα.