Η Αποστολή & οι Αξίες μας

Η Αποστολή & Οι Αξίες μας

 

Η Αποστολή μας
Αποστολή της Μ. Σ. Ιακωβίδης Ελλάς Α.Ε. είναι η εκπροσώπηση, εισαγωγή και υποστήριξη προϊόντων αιχμής και καινοτόμων τεχνολογιών από κορυφαίους στον τομέα τους διεθνείς Οίκους, που συμβάλλουν στην προαγωγή του επίπεδου της περίθαλψης σε Ελλάδα και Κύπρο.

 

Οι αξίες μας
Η εταιρεία μας παραμένει πιστή σε υψηλά επαγγελματικά και ηθικά πρότυπα που την καθιέρωσαν ως αξιόπιστο συνεργάτη προς όλους τους συντελεστές: τους επαγγελματίες της Υγείας, τους ασθενείς, την πολιτεία, το εταιρικό προσωπικό της, τους συνεργαζόμενους Οίκους, τους μετόχους και τους συνεργαζόμενους με την εταιρεία.