ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η Μ. Σ. Ιακωβίδης με γνώμονα την συνεχή προσπάθεια για άριστη επίδοση σε όλα τα επίπεδα δραστηριοποίησης της, επενδύει σταθερά στο ανθρώπινο δυναμικό της.   Η εταιρεία εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης και θέτει υψηλά κριτήρια επιλογής των ανθρώπων της, που να ταιριάζουν στην ισχυρή της εταιρική κουλτούρα.
Για το λόγο αυτό, φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωση και βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού της παρέχοντας τους οργανωμένα ειδικά σεμινάρια, συμμετοχή σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τους εκπροσωπούμενους Οίκους.  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Η εταιρεία απασχολεί συνολικά 45 άτομα, 27 από το οποία στο Τμήμα Πωλήσεων και Επιστημονικής Υποστήριξης.

Άρης Μ. Ιακωβίδης

Άρης Μ. Ιακωβίδης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Σωτήρης Στρίγκας

Σωτήρης Στρίγκας

Διευθυντής Κλάδου Αιμοδοσίας & Διαχείρισης Αίματος

Νίκος Γιαννόπουλος

Νίκος Γιαννόπουλος

Διευθυντής Κλάδου Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ακτινολογίας

Νίκος Λογοθέτης

Νίκος Λογοθέτης

Διευθυντής Κλάδου Αυξημένης Φροντίδας Ασθενών

Ειρήνη Καπετανάκη

Ειρήνη Καπετανάκη

Οικονομική Διευθύντρια

Ζωή Πλάκα

Ζωή Πλάκα

Διευθύντρια Τμήματος Ποιότητας & Κανονιστικής Συμμόρφωσης