ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (A.P.C.)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (A.P.C.)

Ο Κλάδος Αυξημένης Φροντίδας Ασθενών (A.P.C) εμπορεύεται ένα μεγάλο εύρος ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα οποία καλύπτουν σημαντικές ανάγκες στο χώρο των Επαγγελματιών Υγείας, Ιατρών και Νοσηλευτών σε Δημόσια Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές.

Μεταξύ των προσφερόμενων προϊόντων του κλάδου APC, περιλαμβάνεται η πλήρη σειρά Νοσοκομειακών προϊόντων Φροντίδας Υγείας του Οίκου 3Μ όπως, υλικά Πρόληψης Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων με εστίαση την πρόληψη Λοιμώξεων Χειρουργικού Πεδίου, πρόληψη Βακτηριαιμιών, Υλικά Ελέγχου και Πιστοποίησης των διαδικασιών Αποστείρωσης. Στα προϊόντα του ίδιου Οίκου συμπεριλαμβάνονται επίσης, τα Συστήματα Διαχείρισης Υποθερμίας Χειρουργικών Ασθενών, το Σύστημα ελέγχου Διεγχειριτικής Θερμοκρασίας, τα επιθέματα συγκράτησης Ενδοφλέβιων Καθετήρων, τα Αντιμικροβιακά Ιωδιούχα Χειρουργικά Οθώνια, τα προϊόντα Φροντίδας Δέρματος κ.α.

Στον ίδιο κλάδο ανήκουν επίσης, τα προϊόντα του Οίκου Cheetah Medical με το Σύστημα μη-επεμβατικής παρακολούθησης της Καρδιακής Παροχής και άλλων αιμοδυναμικών παραμέτρων, Starling SV, τα προϊόντα Ενδοαγγειακής Θεραπευτικής Διαχείρισης της Θερμοκρασίας Ασθενών από τον Οίκο Zoll Medical όπως και τα Φίλτρα Αναπνευστικής Υποστήριξης και Φίλτρα Ενδοφλέβιας Χορήγησης Φαρμάκων και Παρεντερικής Διατροφής από τον Οίκο Pall Medical. Επίσης, ο Οίκος Biometrix Medical με τους Κεντρικούς Φλεβικούς Καθετήρες, τους Καθετήρες Αιμοκάθαρσης, τα Συστήματα Παρακολούθησης Πίεσης του Αίματος και τα Συστήματα Παροχέτευσης Θώρακα. Τέλος, στον ίδιο Κλάδο Αυξημένης Φροντίδας Ασθενών (Advanced Patient Care) ανήκει και ο Οίκος Baxter Biosurgery με το διάλυμα μείωσης Μετεγχειρητικών Συμφύσεων.

Η ομάδα πωλήσεων και μάρκετινγκ του APC έχει μεγάλη εμπειρία προώθησης, επιστημονικής υποστήριξης και ανάπτυξης πωλήσεων στους τομείς της Αναισθησίας, Χειρουργείου, Εντατικής Θεραπείας, Ελέγχου Λοιμώξεων και Συστημάτων Αποστείρωσης. Η διαρκής εκπαίδευση, η άριστη γνώση της αγοράς που απευθύνονται τα στελέχη και η ετοιμότητα που τους διακρίνει, διασφαλίζει τη περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου APC.

Συμφωνίες αποκλειστικής διανομής με τους Οίκους: 3M Medical (Ελλάδα / ΗΠΑ), Cheetah Medical (H.B.), Zoll Medical (ΗΠΑ), Pall Medical (Ελβετία / ΗΠΑ), Biometrix Medical Critical Care Solutions (Ισραήλ), Baxter BioSurgery (Ελλάδα / ΗΠΑ).

Για τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων παρακαλώ πατήστε εδώ.