ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (A.P.C.)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (A.P.C.)

Ο Κλάδος Αυξημένης Φροντίδας Ασθενών (A.P.C) εμπορεύεται ένα μεγάλο εύρος ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα οποία καλύπτουν σημαντικές ανάγκες στο χώρο των Επαγγελματιών Υγείας, Ιατρών και Νοσηλευτών σε Δημόσια Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές.

Μεταξύ των προσφερόμενων προϊόντων του κλάδου APC, περιλαμβάνεται η πλήρη σειρά Νοσοκομειακών προϊόντων Φροντίδας Υγείας του Οίκου 3Μ όπως, υλικά Πρόληψης Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων με εστίαση την πρόληψη Λοιμώξεων Χειρουργικού Πεδίου, πρόληψη Βακτηριαιμιών, Υλικά Ελέγχου και Πιστοποίησης των διαδικασιών Αποστείρωσης. Στα προϊόντα του ίδιου Οίκου συμπεριλαμβάνονται επίσης, τα Συστήματα Διαχείρισης Υποθερμίας Χειρουργικών Ασθενών, το Σύστημα ελέγχου Διεγχειριτικής Θερμοκρασίας, τα επιθέματα συγκράτησης Ενδοφλέβιων Καθετήρων, τα Αντιμικροβιακά Ιωδιούχα Χειρουργικά Οθώνια, τα προϊόντα Φροντίδας Δέρματος κ.α.

Στον ίδιο κλάδο ανήκουν επίσης, τα προϊόντα του Οίκου Biometrix Medical όπως οι Κεντρικοί Φλεβικοί Καθετήρες, οι Καθετήρες Αιμοκάθαρσης, τα Συστήματα Παρακολούθησης Πίεσης του Αίματος και τα Συστήματα Παροχέτευσης Θώρακα. Επίσης, από τον Οίκο Pall Medical διατίθενται Φίλτρα Αναπνευστικής Υποστήριξης, Φίλτρα Χορήγησης Φαρμάκων και Παρεντερικής Διατροφής. Τέλος, από τον Οίκο Zoll Medical προσφέρονται προϊόντα Ενδοαγγειακής Θεραπευτικής Διαχείρισης της Θερμοκρασίας Ασθενών, από τον Οίκο Baxter Biosurgery διάλυμα μείωσης Μετεγχειρητικών Συμφύσεων και από τον Οίκο Incisive Surgical απορροφήσιμο Συρραπτικό Δέρματος.

Η ομάδα πωλήσεων και μάρκετινγκ του APC έχει μεγάλη εμπειρία προώθησης, επιστημονικής υποστήριξης και ανάπτυξης πωλήσεων στους τομείς της Αναισθησίας, Χειρουργείου, Εντατικής Θεραπείας, Ελέγχου Λοιμώξεων και Συστημάτων Αποστείρωσης. Η διαρκής εκπαίδευση, η άριστη γνώση της αγοράς που απευθύνονται τα στελέχη και η ετοιμότητα που τους διακρίνει, διασφαλίζει τη περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου APC.

Συμφωνίες αποκλειστικής διανομής με τους Οίκους: 3M Medical (Ελλάδα / ΗΠΑ), Biometrix Medical Critical Care Solutions (Ισραήλ), Pall Medical (Ελβετία / ΗΠΑ), Zoll Medical (ΗΠΑ), Baxter BioSurgery (Ελλάδα / ΗΠΑ).

Για τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων παρακαλώ πατήστε εδώ.