ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (A.P.C.)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (A.P.C.)

Ο Κλάδος Αυξημένης Φροντίδας Ασθενών (A.P.C) εμπορεύεται ένα μεγάλο εύρος ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα οποία καλύπτουν σημαντικές ανάγκες στο χώρο των Επαγγελματιών Υγείας, Ιατρών και Νοσηλευτών σε Δημόσια Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές.

Μεταξύ των προσφερόμενων προϊόντων του κλάδου APC, περιλαμβάνονται τα προϊόντα Ενδοαγγειακής Θεραπευτικής Διαχείρισης της Θερμοκρασίας Ασθενών IVTM από τον Οίκο Zoll Medical, τα Φίλτρα Αναπνευστικής Υποστήριξης και Φίλτρα Ενδοφλέβιας Χορήγησης Φαρμάκων και Παρεντερικής Διατροφής από τον Οίκο Pall Medical, το Σύστημα μη-επεμβατικής παρακολούθησης της Καρδιακής Παροχής και άλλων αιμοδυναμικών παραμέτρων, Starling SV του Οίκου Baxter International (πρώην Cheetah Medical), η γκάμα των προϊόντων της κατηγορίας Critical Care και Surgery της Biometrix-QMD Medical Devices με τους Κεντρικούς Φλεβικούς Καθετήρες, τους Καθετήρες Αιμοκάθαρσης, τα Συστήματα Παρακολούθησης Πίεσης του Αίματος και τα Συστήματα Παροχέτευσης Θώρακα.

Επίσης, ο Κλάδος Αυξημένης Φροντίδας Ασθενών (Advanced Patient Care) προσφέρει τους Οίκους Rocket Medical με μεγάλη γκάμα υλικών διαχείρισης πλευριτικών συλλογών περιλαμβανομένου και του μοναδικού συστήματος IPC και Armstrong Medical με πλήρη γκάμα υλικών διαχείρισης αναπνευστικού στην Εντατική Θεραπεία Ενηλίκων, Παίδων και Νεογνών. Τα τελευταία χρόνια η γκάμα των υλικών του APC επεκτάθηκε με την προσθήκη του πρωτοποριακού συστήματος Κορημετρίας (Pupillometry) για την νευρολογική αξιολόγηση των ασθενών σε περιβάλλον Εντατικής Θεραπείας του Οίκου NeurOptics καθώς και με το καινοτόμο ασύρματο σύστημα συνεχούς καταγραφής ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG), BrainStatus™ της Bittium Biosignals, για την παρακολούθηση της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου σε πραγματικό χρόνο.

Η ομάδα πωλήσεων και μάρκετινγκ του APC έχει μεγάλη εμπειρία προώθησης, επιστημονικής υποστήριξης και ανάπτυξης πωλήσεων στους τομείς της Αναισθησίας, Χειρουργείου, Εντατικής Θεραπείας, Ελέγχου Λοιμώξεων και Συστημάτων Αποστείρωσης. Η διαρκής εκπαίδευση, η άριστη γνώση της αγοράς που απευθύνονται τα στελέχη και η ετοιμότητα που τους διακρίνει, διασφαλίζει τη περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου APC.

Συμφωνίες αποκλειστικής διανομής με τους Οίκους: Baxter International (ex Cheetah Medical), Pall Medical (τμήμα της Cytiva ΗΠΑ), Zoll Medical (ΗΠΑ), Biometrix Medical Critical Care Solutions (Ισραήλ). Πρόσφατες συνεργασίες με τους Οίκους: Rocket Medical (Η.Β.), Armstrong Medical (Η.Β.), NeurOptics (ΗΠΑ) και Bittium Biosignals Ltd (θυγατρική της Bittium Corporation Φινλανδίας).

Για τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων παρακαλώ πατήστε εδώ.