ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (A.P.C.)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (A.P.C.)

Ο Κλάδος Αυξημένης Φροντίδας Ασθενών (A.P.C) εμπορεύεται ένα μεγάλο εύρος ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα οποία καλύπτουν σημαντικές ανάγκες στο χώρο των Επαγγελματιών Υγείας, Ιατρών και Νοσηλευτών σε Δημόσια Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές.

Μεταξύ των προσφερόμενων προϊόντων του κλάδου APC, περιλαμβάνονται τα προϊόντα Ενδοαγγειακής Θεραπευτικής Διαχείρισης της Θερμοκρασίας Ασθενών IVTM από τον Οίκο Zoll Medical, τα Φίλτρα Αναπνευστικής Υποστήριξης και Φίλτρα Ενδοφλέβιας Χορήγησης Φαρμάκων και Παρεντερικής Διατροφής από τον Οίκο Pall Medical, το Σύστημα μη-επεμβατικής παρακολούθησης της Καρδιακής Παροχής και άλλων αιμοδυναμικών παραμέτρων, Starling SV του Οίκου Baxter International (πρώην Cheetah Medical), η γκάμα των προϊόντων της κατηγορίας Critical Care και Surgery της Biometrix-QMD Medical Devices με τους Κεντρικούς Φλεβικούς Καθετήρες, τους Καθετήρες Αιμοκάθαρσης, τα Συστήματα Παρακολούθησης Πίεσης του Αίματος και τα Συστήματα Παροχέτευσης Θώρακα.

Επίσης, ο Κλάδος Αυξημένης Φροντίδας Ασθενών (Advanced Patient Care) προσφέρει τους Οίκους Rocket Medical με μεγάλη γκάμα υλικών διαχείρισης πλευριτικών συλλογών περιλαμβανομένου και του μοναδικού συστήματος IPC και Armstrong Medical με πλήρη γκάμα υλικών διαχείρισης αναπνευστικού στην Εντατική Θεραπεία Ενηλίκων, Παίδων και Νεογνών. Τέλος, η πιο πρόσφατη προσθήκη στη γκάμα των υλικών του κλάδου APC αφορά στον Οίκο NeurOptics με ένα πρωτοποριακό σύστημα Κορομετρίας (Pupillometry) για την νευρολογική αξιολόγηση των ασθενών σε περιβάλλον Εντατικής Φροντίδας.

Η ομάδα πωλήσεων και μάρκετινγκ του APC έχει μεγάλη εμπειρία προώθησης, επιστημονικής υποστήριξης και ανάπτυξης πωλήσεων στους τομείς της Αναισθησίας, Χειρουργείου, Εντατικής Θεραπείας, Ελέγχου Λοιμώξεων και Συστημάτων Αποστείρωσης. Η διαρκής εκπαίδευση, η άριστη γνώση της αγοράς που απευθύνονται τα στελέχη και η ετοιμότητα που τους διακρίνει, διασφαλίζει τη περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου APC.

Συμφωνίες αποκλειστικής διανομής με τους Οίκους: Baxter International (ex Cheetah Medical), Pall Medical (Ελβετία/ΗΠΑ), Zoll Medical (ΗΠΑ), Biometrix Medical Critical Care Solutions (Ισραήλ). Πρόσφατες συνεργασίες με τους Οίκους: Rocket Medical (Η.Β.), Armstrong Medical (Η.Β.), NeurOptics (ΗΠΑ).

Για τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων παρακαλώ πατήστε εδώ.