ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Μ. Σ. Ιακωβίδης Ελλάς έχει μακροχρόνιες συνεργασίες με διεθνούς κύρους Οίκους έρευνας και ανάπτυξης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων από Η.Π.Α., Ιαπωνία και Ευρώπη όπως η Terumo IS και η Haemonetics.

Οι Οίκοι παρέχουν εκτενή γκάμα υψηλής ποιότητας προϊόντων και μεθόδων μεγάλης θεραπευτικής αξίας, επενδύουν συνεχώς σε έρευνα και τεχνολογίες αιχμής για ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων και παρέχουν προγράμματα εκπαίδευσης και επιστημονικής υποστήριξης στη χρήση τους από την ιατρική κοινότητα.